Pyrimidine adalah sejenis organik heterosiklik aromatik yang serupa dengan piridin. Salah satu daripada tiga diazines (enam heterocyclics dengan dua atom nitrogen dalam gelang), ia mempunyai atom nitrogen pada posisi 1 dan 3 dalam gelang. 250 Para majalah lain adalah pyrazine (atom nitrogen pada kedudukan 1 dan 4) dan pyridazine (atom nitrogen pada kedudukan 1 dan 2). Dalam asid nukleik, tiga jenis nukleobase adalah derivatif pyrimidine: sitosin (C), timin (T), dan uracil (U).

Menunjukkan semua 9 keputusan