sebatian kimia adalah bahan kimia yang terdiri daripada banyak molekul yang sama (atau entiti molekul) yang terdiri daripada atom daripada lebih daripada satu elemen yang dipegang bersama oleh ikatan kimia. Unsur kimia yang terikat kepada unsur kimia yang sama bukanlah sebatian kimia kerana hanya satu unsur, bukan dua elemen yang berbeza.

Terdapat empat jenis sebatian, bergantung kepada bagaimana atom konstituen diadakan bersama-sama:

molekul yang dipegang bersama oleh ikatan kovalen
sebatian ionik yang dipegang oleh ikatan ionik
sebatian intermetallic yang dipegang oleh bon logam
kompleks tertentu yang dipegang bersama dengan menyelaraskan ikatan kovalen.

Paparan 1-12 of 32 keputusan