Chirality adalah harta geometri bagi beberapa molekul dan ion. Molekul / ion kiral tidak boleh disejukkan pada imej cerminnya. Kehadiran pusat karbon asimetrik adalah salah satu daripada beberapa ciri struktur yang mendorong kesejarahan dalam molekul organik dan bukan organik.
Enantiomer individu sering ditunjuk sebagai sama dengan tangan kanan atau tangan kiri. Chirality adalah pertimbangan penting ketika membincangkan stereokimia dalam kimia organik dan anorganik. Konsep ini amat penting kerana kebanyakan biomolekul dan farmaseutikal adalah kiral.
Banyak molekul aktif biologi adalah kiral, termasuk asid amino yang berlaku (blok bangunan protein) dan gula. Dalam sistem biologi, kebanyakan sebatian ini mempunyai keramaian yang sama: kebanyakan asid amino adalah levorotatory (l) dan gula adalah dextrorotatory (d). Protein tipikal yang biasa dibuat daripada asid l-amino dan dikenali sebagai protein kidal; Asid d-amino yang jarang digunakan menghasilkan protein kanan.

Menunjukkan semua 4 keputusan